narzędzia
dla e-commerce

bg

Projekty UE

Działanie 8.1 - " Stworzenie mobilnej e-usługi wspomagającej opiekę nad klientem, o nazwie 'Customer Care Manager' "

Materiały do pobrania i zapytania ofertowe

Projekt polega na wprowadzeniu na rynek polski i niemiecki mobilnej e-usługi związanej z branżą Consumer Care. Platforma będzie zawierała jedną e-usługę o nazwie 'Customer Care Manager', która umożliwiała będzie: - wdrażanie na portal klienta elementu umożliwiającego agregację zgłoszeń konsumenckich, - ekspertowe budowanie polityki prywatności, - współdzielenie ekranu klienta, - przeprowadzanie ankiet z wykorzystaniem koncepcji sztucznej inteligencji, - budowanie instrukcji z wykorzystaniem technologii screencast. Podsumowując: system dostarczy narzędzia niezbędne do prawidłowej opieki nad klientem w branży e-commerce. Z jednej strony pozwoli na przeprowadzanie ankiet z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ekspertowe budowanie polityk prywatności , z drugiej udostępni narzędzia umożliwiające pozyskiwanie zgłoszeń konsumenckich oraz podgląd monitora klienta celem podniesienia efektywności przeprowadzanych działań typu 'consumer care'.

Zapytania ofertowe.

Działanie 6.1 - "Realizacja działań eksportowych przez firmę HOM-E"

Materiały do pobrania i zapytania ofertowe

Firma Hom-e Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Realizacja działań eksportowych przez firmę HOM-E” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt zakłada wdrożenie przedsięwzięć w zakresie opracowania strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług, określenie, wyselekcjonowanie i sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych, spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi i  działania promocyjne i informacyjne.
Celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu poprzez wzmocnienie działalności eksportowej poprzez aktywne wejście na nowe rynki eksportowe w szczególności na rynek niemiecki i brytyjski, umożliwiając wyeksportowanie usług IT poza granicami kraju oraz zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności.                                                                                                                                 Niniejszy projekt ukierunkowany jest na zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych.


Firma oferuje usługi informatyczne obejmujące programowanie, tworzenie systemów webowych, integrację systemów czy tworzenie systemów zabezpieczających oraz e-commerce na indywidualne zlecenia klientów firmowych/korporacyjnych.


Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2013 - 30.06.2015

Bliższych informacji na temat projektu udziela:
Tomasz Piłat
22 576 82 00
tp@hom-e.pl
 
 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Brak zapytań ofertowych